LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster | Zondag 17 december 2023

Klein technisch probleem, door het online zetten van het nieuwe programma voor 2024, is het restant van 2023 programma (waaronder Münster) verdwenen. In het kort: Vertrek 9.00 uur naar Münster waar we starten in LWL kunstmuseum daarna is iedereen vrij, we zitten al in het centrum van Münster. Idee in november, de Kerstmarkt ?  Om 16.30 vertrekken we weer uit Münster. Maar Wim komt nog zeker met de nodige tips. Prijs zoals gebruikelijk € 47,50 incl entree.